Crowdfunding – podstawowe informacje

jak działa crowdfundingWielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo rozwinięty jest obecnie crowdfunding. Kickstarter.com – największy i najpopularniejszy serwis tego typu na świecie – w samym tylko roku 2011 pozwolił na sfinansowanie przedsięwzięć o łącznej wartości 99 milionów dolarów. Łącznie z innymi platformami tego typu z całego świata, wartość całego tego rynku w roku 2011 wyniosła około 1,5 miliarda dolarów; oczywiście, wartość ta z roku na rok znacznie wzrasta. W samej tylko Polsce również możemy obserwować bardzo dynamiczny rozwój takich inicjatyw. Już w ciągu pierwszego roku od pojawienia się w naszym kraju takich właśnie platform na finansowanie poszczególnych przedsięwzięć przekazano łącznie kilkaset tysięcy złotych.

Istnieje kilka różnych metod takiego finansowania, które możemy podzielić ze względu na kilka podstawowych kryteriów. Na przykład, patrząc na formę przekazywania płatności może to być: darowizna (są to przede wszystkim inicjatywy charytatywne, w których finansujący nie otrzymują żadnego świadczenia zwrotnego), wynagrodzenie (osoby wspierające otrzymują w zamian konkretne produkty, usługi czy inne dodatkowe nagrody), inwestycja (wspierający w zamian za przekazane środki otrzymują określone udziały w całym przedsięwzięciu oraz prawa do wszystkich wynikających z tego zysków). Przy projektach opartych na darowiznach warto wiedzieć o tym, że stuprocentowa ochrona interesów osób wspierających nie zawsze jest możliwa; nie istnieją tutaj żadne regularne prawne, nakładające na twórcę projektu obowiązek rzetelnego wywiązywania się ze wszystkich zadeklarowanych nagród czy innych świadczeń zwrotnych.

finansowanie społecznościowe a zbiórka publicznaPodobnie jak i w wielu innych sytuacjach tego typu, również i tutaj istnieje spore ryzyko tego, że ktoś wspierający padnie ofiarą zwykłego oszustwa. Z tego też powodu każdy powinien dokładnie dowiedzieć się, komu tak w ogóle przekazuje swoje pieniądze i upewnić się, czy jest to osoba rzeczywiście godna zaufania. Samo zaufanie do drugiej osoby jest jednym z fundamentów idei crowdfundingu. Crowdfunding różni się nieco od zbiórek publicznych, przynajmniej w świetle polskiego prawa. W tym drugim przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z gromadzeniem środków przez różnego rodzaju organizacje, które w zamian nie oferują żadnych dodatkowych zysków. W przypadku crowdfundingu bardzo ważną rolę odgrywają najróżniejsze świadczenia zwrotne, deklarowane przez pomysłodawcę dla osób wspierających.