Formy finansowania społecznościowego

początki finansowania społecznościowegoMożna zauważyć, że w tej chwili crowdfunding to forma działalności, która rozwija się coraz lepiej i daje wiele możliwości. Pierwszy tego terminu zdecydował się użyć na swoim blogu znany twórca Michael Sullivan. To pojęcie jest oczywiście neologizmem, który składa się ostatecznie z dwóch angielskich słów: tłum oraz gromadzenie finansów. Pojmując to pojęcie w sposób szeroki będzie to gromadzenie środków przez internet. W formie węższej będzie to proces gromadzenia środków przez różne organizacje, osoby fizyczne czy przedsiębiorstwa, w którym gromadzą one kapitał na to, by realizować swoje pomysły i działania. W zasadzie określa się, że współczesny crowdfunding wywodzi się od wcześniej znanego crowdsourcingu. W tych koncepcjach zawsze decydujący jest oczywiście tłum, który decyduje się wesprzeć konkretne inicjatywy, które są do niego skierowane. Tutaj różnica przy tych pojęciach opiera się jednak na tym jak dane firmy korzystają z pomocy.

W przypadku crowdfundingu pomoc będzie się opierać na wspieraniu przez finanse. Natomiast jeśli wykorzystujemy crowdsourcing w jego przypadku pomocą ma być zrealizowanie jakieś pracy czy usługi dla danej firmy. Obie te formy działania powstały jeszcze dużo wcześniej, niż w ogóle pojawił się termin, który mógł je wprost nazywać. Tak naprawdę finansowanie społecznościowe rozpoczęło się w roku 1997, gdy w takiej formie internauci zdecydowali się zebrać pieniądze na trasę koncertową swojego ulubionego zespołu. Było wiele takich inicjatwy, które zrealizowano w podobnej formie zanim w ogóle finansowanie społecznościowe rozpoczęło swój rozwój i zaczęły pojawiać się pierwsze strony, na których realizowano takie finansowanie. Okres dziesięciu lat rozwoju crowdfundingu sprawił że forma ta dostosowała się bardzo mocno do potrzeb rynku i wyróżnić można 4 rodzaje takiego finansowania. Dzielą się one niekiedy na mniejsze, które są lepiej określone.

model inwestycyjny1. Pierwsza forma to finansowanie w ramach charytatywnych działań. Tutaj cel jest o charakterze filantropijnym i gromadzi się środki na to, by zrealizować jakieś przedsięzwięcie. Modele te mogą mieć dwie formy. Pierwsza z nich to sytuacja, w której nagradza się uczestników takiego finansowania a druga to taka, w której nagradzanie nie istnieje.

2. Druga forma ma charakter pożyczkowy. Chodzi o to, by pożyczać środki finansowe w sposób bezpośredni, tak by nie dochodziło w tym przypadku do ingerowania instytucji bankowych w cały taki proces. W tym przypadku mamy albo formę mikropożyczek, gdzie każdy wpłaca niewielkie kwoty i najczęściej przeznacza się je na pomoc ubogim bądź też formę pożyczek, które mają większe rozmiary i są gromadzone na koncie i pożyczane w określonych warunkach.

3. Trzecia propozycja to model o inwestycyjnym charakterze. Osoby, które wpłacają w tym modelu swoje środki liczą na to, że taki biznes z czasem będzie przynosił jakieś dochody, dlatego warto inwestować. Tak wspiera się początkujących przedsiębiorców. W tej formie mamy model, gdzie współfinansuje się firmę i wpłaca małe kwoty. W drugim rozwiązaniu mamy formę inwestycji w fundusze inwestycyjne, które są formą zabezpieczenia pieniędzy i dają możliwość zarabiania. W trzeciej formie mamy również inwestycję w formie kupowania akcji. Firma zbierająca środki decyduje się na to, by wypuścić na rynek akcje i w ten sposób gromadzi dla siebie środki finansowe.

model mieszany4. Czwarte rozwiązanie to mieszany model, w którym łączy się pożyczki z inwestowaniem czy też sponsorowanie z charytatywnymi modelami. Finansowanie społecznościowe może mieć obecnie różne formy i stale się rozwijać. W zależności od tego na co się decydujemy możemy uzyskać środki na prowadzenie jakiegoś biznesu i to jest kwestią najważniejszą. To osoba tworząca projekt stara się wprowadzić najlepszą formę finansowania.