Crowdfunding a polskie prawo

jak działa prawo w przypadku crowdfundingu

Gdy analizujemy polskie prawo próbując dociec, jak definiuje ono sposób funkcjonowania crowdfundingu, musimy przyznać, że wiele kwestii czeka jeszcze na rozstrzygnięcie. Osoby zawodowo zajmujące się tym zagadnieniem podkreślają, że zawieszony jest on między zbiórką publiczną i ustawą o ofercie, z tym, że żadne z przepisów nie opisują go w całości. Regulacje, które mogłyby mieć zastosowanie nie mają wiele wspólnego z realiami współczesnej Sieci. Nikogo nie powinno to zresztą dziwić, skoro kluczowa w takim przypadku ustawa o zbiórkach publicznych bazuje na przepisach, które zostały przyjęte w roku 1933. Pierwsza przeszkoda jest związana z tym, że prowadzenie zbiórki publicznej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody władz, nie bez znaczenia jest jednak i to, że zabronione jest prowadzenie takiej zbiórki, która przynosiłaby korzyści osobiste. Trudno też stosować przepisy dotyczące przedsprzedaży, zakłada się bowiem, że zbiórka publiczna także może mieć taką formę.

Oczywiście, Polacy zainteresowani rozwojem crowdfundingu podejmują wysiłki, których celem jest uregulowanie prawne finansowania społecznościowego. Plonem działań Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu jest między innymi projekt zmian w przepisach, dzięki którym łatwiejszy stanie się dostęp do kapitału zgromadzonego w ten sposób. Propozycje dotyczą między innymi zmiany brzmienia ustawy o zbiórkach publicznych, okazuje się jednak, że nie wszystkie sugestie są przyjmowane z jednakową życzliwością. Projekt zmian w prawie jest tez opracowywany przez stosowne ministerstwo i wiele wskazuje na to, że nowe zapisy będą zmierzały przede wszystkim w kierunku ścisłej reglamentacji prób pozyskiwania funduszy przez Internet, co może być barierą na drodze do rozwoju crowdfundingu.